logo IRO match
 

Werkgevers

De doelstelling van het re-integratie-traject is de deelnemer zo snel mogelijk plaatsen in een passende functie in loondienst of als zelfstandige. Om dit te kunnen realiseren wordt er een keuze gemaakt uit de onderstaande oplossingen om zo tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

 • Intake en kennismaking
 • Kwaliteiten- en competentieonderzoek
 • Arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie (inclusief beroepskeuze- en interessetest)
 • Sollicitatietraining / burn-out-training / gedrags-training / faalangst-training
 • Job search / bedrijfsbezoeken / netwerk-training
 • Individuele begeleiding en coaching, nazorg
 • Regelmatig overleg en afstemming met werkgever en bedrijfsarts

Ook bieden wij re-integratie-trajecten voor mensen op zowel lbo en mbo als hbo en academisch niveau zowel individueel of als groep aan.

Re-integratie 1e en 2e spoor / Begeleiding van zieke medewerkers
Zoals de Wet Verbetering Poortwachter verplicht bent u verantwoordelijk om na het eerste ziektejaar zowel binnen als buiten uw organisatie te zoeken naar een werkplek voor uw zieke medewerk(st)er. Mocht u dit niet doen dan volgen er sancties. Om te kunnen voorkomen kunnen wij als re-integratiebedrijf de re-integratie uitvoeren. Hiermee voldoet u aan de wet en kunnen er sancties worden voorkomen.

Met het Re-integratie-traject bieden wij u:

 • Persoonlijke 1 op 1 begeleiding
 • Aantoonbare re-integratie-inspanningen
 • U betaalt voor resultaat;
 • Maatwerk

Outplacement traject
Onder outplacement verstaan wij het bieden van persoonlijke ondersteuning en advies aan de werknemer bij het vinden van een andere werkgever wanneer deze huidige arbeidsrelatie beëindigt of dreigt te eindigen. Er is een situatie ontstaan waarin werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Een voorbeeld hiervan is als een gevolg van een reorganisatie of een (dreigend) conflict.

Het aanbieden van een outplacement traject voorkomt vaak een juridische procedure. Daarnaast leidt het tot eer sympathie bij het zittende personeel. Het is de kunst om een lastig probleem om te buigen naar een win-winsituatie. Dit kan beide partijen ten goede komen.

Het Outplacement Traject
Doelstelling van het traject is de deelnemer zo spoedig mogelijk plaatsen in een passende functie, in loondienst of als zelfstandige. Het outplacement traject is maatwerk. Dit betekent dat het individueel is. Afhankelijk van het niveau van de kandidaat kiest u voor een standaardtraject of een maatwerkoplossing waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de volgende onderdelen.

 • Intake en kennismaking
 • Afscheid nemen van de oude organisatie
 • Kwaliteiten- en competentieonderzoek / assessment
 • Arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie (inclusief beroepskeuze- en interessetest)
 • Sollicitatietraining / burn-out-training / gedrags-training / faalangst-training
 • Job search / bedrijfsbezoeken / netwerk-training.
 • Individuele begeleiding en coaching, nazorg

Wij bieden outplacement trajecten voor medewerkers op zowel lbo en mbo als hbo en academisch niveau. Deze trajecten zijn voor 80 % succesvol!