logo IRO match
 

Re-integratie

IRO –match reintegratie onderscheidt zich van de concurrenten door:

  • Structureel een hoog plaatsingspercentage te behalen.
  • Te werken met een eigen methode.
  • Innovatieve arbeidsmarktprojecten op te zetten waarbij de vraag op de arbeidsmarkt optimaal wordt gecombineerd met het aanbod van werkzoekenden.
  • Continu en structureel te jobhunten naar werk voor én met de werkzoekenden.

Keurmerk Blik op Werk

IRO-match heeft het Keurmerk Blik op Werk gehaald. Het toekennen van dit keurmerk is voor IRO-match een bevestiging van de kwaliteit van dienstverlening; het Blik op Werk-keurmerk is in deze branche het belangrijkste keurmerk. Het keurmerk wordt jaarlijks opnieuw geaudit.IRO-match scoorde bovengemiddeld.

Blik op Werk

Blik op Werk is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het verhogen van kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. Het keurmerk helpt cliënten en opdrachtgevers om bewuster een keuze te maken uit dienstverleners op het gebied van werk. Het Blik op Werk keurmerk maakt kwaliteit op eenduidige wijze inzichtelijk en biedt garantie op kwaliteit. Het is zelfs mogelijk dat opdrachtgevers het Blik op Werk-keurmerk in de toekomst verplicht gaan stellen. De tevredenheidcijfers worden gepubliceerd op de website van Blik op Werk. Voor meer informatie: www.blikopwerk.nl.