logo IRO match
 

Outplacement traject

Onder outplacement verstaan wij het bieden van persoonlijke ondersteuning en advies aan de werknemer bij het vinden van een andere werkgever wanneer deze huidige arbeidsrelatie beëindigt of dreigt te eindigen. Er is een situatie ontstaan waarin werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Een voorbeeld hiervan is als een gevolg van een reorganisatie of een (dreigend) conflict.

Het aanbieden van een outplacement traject voorkomt vaak een juridische procedure. Daarnaast leidt het tot eer sympathie bij het zittende personeel. Het is de kunst om een lastig probleem om te buigen naar een win-winsituatie. Dit kan beide partijen ten goede komen. Het Outplacement Traject

Doelstelling van het traject is de deelnemer zo spoedig mogelijk plaatsen in een passende functie, in loondienst of als zelfstandige. Het outplacement traject is maatwerk. Dit betekent dat het individueel is. Afhankelijk van het niveau van de kandidaat kiest u voor een standaardtraject of een maatwerkoplossing waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de volgende onderdelen.

  • Intake en kennismaking
  • Afscheid nemen van de oude organisatie
  • Kwaliteiten- en competentieonderzoek / assessment
  • Arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie (inclusief beroepskeuze- en interessetest)
  • Sollicitatietraining / burn-out-training / gedrags-training / faalangst-training
  • Job search / bedrijfsbezoeken / netwerk-training.
  • Individuele begeleiding en coaching, nazorg

Wij bieden outplacement trajecten voor medewerkers op zowel lbo en mbo als hbo en academisch niveau. Deze trajecten zijn voor 80 % succesvol!